نمایندگان فروش

تبریز- کالای چوب پاکیان :

 تلفن:۳۵۲۳۸۷۵۶(۰۴۱)

 

اصفهان – بازرگانی اتحاد:

 آدرس : اصفهان، خیابان ارغوانیه، روبروی پمپ بنزین دماوند

 تلفن :۳۵۳۱۵۴۰۰(۰۳۱)

 فکس: ۳۵۳۱۵۴۰۱(۰۳۱)

 

فرم اخذ نمایندگی : 

حوزه فعالیت : اجراپخش و توزیع